ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค

leave a comment »

2503684    เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค    Regional Economics

แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาภูมิภาคกับประเทศ หลักเกณฑ์และปัจจัยในการเลือกที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค เครื่องมือและตัวบ่งชี้สำหรับวิเคราะห์และคาดการณ์ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเมือง

(Concepts in planning for regional economic development; linkages between regional and national development; criteria and factors influencing location decision of economic activities at regional levels; tools and indicators for analyzing and forecasing the level and direction of economic chnges that may affect regional development.)

(2503684 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 8:18 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: