ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เศรษฐศาสตร์อาคารและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

leave a comment »

2541441    เศรษฐศาสตร์อาคารและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์    Building Economics and Real Estate Development

แนวคิดและทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรมและการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ นโยบายรัฐ และวัฏจักรตลาดอสังหาริมทรัพย์ อุปสงค์และอุปทานพฤติกรรมผู้บริโภค และความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นการวิเคราะห์การตลาดและการเงินซึ่งส่งผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

(Concepts and theories of economics and finance related to architectural design an real cstate development ; economic environment, public policies and cycles of real estate market, demand and supply, consumer behavior, feasibility of real estate projects; emphasizing market and financial analysis affecting architectural design in a real estate project development.)

(2541441 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 4:24 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: