ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เศรษฐศาสตร์และการเงินด้านเคหพัฒนาการ

leave a comment »

2506614    เศรษฐศาสตร์และการเงินด้านเคหพัฒนาการ    Economics And Finance In Property Development

ทฤษฎีการเงินและเศรษฐศาสตร์มหภาคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเคหการ บทบาทของการพัฒนาเคหการที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ตลาดการเงินและเครื่องมือทางการเงิน การวางแผนและควบคุมด้านการเงิน การลงทุนและการจัดการทางการเงินเคหการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ

(Financial theories and macroeconomics related to property development; roles of property development affecting national development; monetary market and tools; financial planning and control, budgeting, sources of fund and funding techniques for public and private sectors.)

(2506614 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 6:55 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: