ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

แนวคิดการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501698    แนวคิดการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม    Computer Programming Concept in Architectural Design

แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การกำหนดรายละเอียดของโปรแกรมภาษาของโปรแกรม การกำหนดตัวแปร การติดต่อกับผู้ใช้งาน การจัดการฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การตรวจสอบข้อผิดพลาดและบำรุงรักษาโปรแกรม กรณีศึกษาการประยุกต์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม

(Basis concept in computer programming development, programming specification; computer programming languages, variables declaration, user interface, database management, object oriented programming, program debugging and maintenance, case studies in architectural design.)

(2501698 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 11:36 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: