ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

โครงการออกแบบเพื่อชุมชน

leave a comment »

2542002    โครงการออกแบบเพื่อชุมชน    Community Design Projects

โครงการออกแบบนิเทศศิลป์เพื่อชุมชน กระบวนการออกแบบที่ชุมชนมีส่วนร่วม การประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมเอกชน รวมทั้งนิสิตในฐานะผู้ออกแบบและผู้บริหารโครงการออกแบบ

(Communication design projects for communities; design processes in which communities involve; collaboration between communities and government agencies, business sectors and industrial sectors, including students as designers and project managers.)

(2542002 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 4:20 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: