ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

โครงสร้างและวัสดุ

leave a comment »

2503131    โครงสร้างและวัสดุ    Structure and Materials

รูปแบบและระบบโครงสร้าง การรับน้ำหนักและการถ่ายแรง การใช้วัสดุและวิธีการก่อสร้าง โครงสร้างและความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ทางสถาปัตยกรรมผังเมืองที่ประกอบด้วยการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานของเมือง

(Structural forms and systems; loading and force distributing; the use of materials and construction methods, structures and proper usages in urban architecture including urban development and urban infrastructure.)

(2503131 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 10:56 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: