ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

โครงสร้างและวัสดุ

leave a comment »

2503131    โครงสร้างและวัสดุ    Structure and Materials

รูปแบบและระบบโครงสร้าง การรับน้ำหนักและการถ่ายแรง การใช้วัสดุและวิธีการก่อสร้าง โครงสร้างและความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ทางสถาปัตยกรรมผังเมืองที่ประกอบด้วยการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานของเมือง

(Structural forms and systems; loading and force distributing; the use of materials and construction methods, structures and proper usages in urban architecture including urban development and urban infrastructure.)

(2503131 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 10:56 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: