ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

กฎหมายกับรัฐประศาสนศาสตร์

leave a comment »

2404415    กฎหมายกับรัฐประศาสนศาสตร์    Law and Public Administration

ความหมาย การแบ่งประเภท และลักษณะของกฎหมาย ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและกฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ในกรอบของกฎหมาย (Legal Approach) กรณีศึกษาที่บ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับรัฐประศาสนศาสตร์

(Definition, ternimologies and typologies; theories of state and law, public administration in lieu of Legal Approach; significant cases illustrating relationships between law and public administration.)

(2404415 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 3:08 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: