ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

กระบวนการวางแผนนโยบายระดับชาติ

leave a comment »

2404431    กระบวนการวางแผนนโยบายระดับชาติ    National Policy planning Process

แนวคิดพื้นฐาน วัตถุประสงค์และขอบเขตในการวางแผน สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน การทำงานของระบบเศรษฐกิจกับการวางแผน หลักการและขั้นตอนในการวางแผนนโยบาย การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลนโยบาย รวมทั้งการวิเคราะห์นโยบายระดับชาติที่สำคัญของประเทศไทย

(Conceptual framework, objectives and scope of planning, environment factors, economic mechanism and planning, principles and process of planning, policy implemantation, monitoring and evaluation including the analysis of important national policies in Thailand.)

(2404431 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 2:58 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: