ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การทำให้เป็นประชาธิปไตย การสื่อสารและการพัฒนา

leave a comment »

2440605    การทำให้เป็นประชาธิปไตย การสื่อสารและการพัฒนา    Democratization, Communication and Development

บทบาทของการสื่อสารในกระบวนการทางการเมืองและการพัฒนาในสังคมทั้งในระดับชาติและข้ามพรมแดนชาติในปัจจุบัน โดยเน้นการที่ประชาชนและผู้นำทั้งภายในและภายนอกภาครัฐมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันภายในเครือข่ายของการสื่อสาร การพัฒนาเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับการสื่อสารที่ได้ก่อให้เกิดการจัดสรรความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการประชาธิปไตยและการพัฒนา การปรับตัวของกลุ่มต่าง ๆ ในสภาวะการเปลี่ยนแปลง

(Role of communication in the political and developmental process of modern societies nationally and transnational, focusing on the way that political, community leaders and ordinary citizens interact within the realm of networked communications; technological development and regulatory changes altering the stakes for key groups concerned with democracy and development; adjustment of various groups to these changes.)

(2440605 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 2:26 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: