ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การบริหารค่าตอบแทน

leave a comment »

2404425    การบริหารค่าตอบแทน    Reward Management

แนวคิดและข้อพิจารณาเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบ การปฏิบัติ การสื่อสาร และการประเมินผล การบริหารค่าตอบแทน อันประกอบด้วยการประเมินค่างาน การกำหนดและบริหารโครงสร้างและอัตราค่าจ้างเงินเดือน การบริหารผลงาน การกำหนดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจและความผูกพันจากลูกจ้างที่ได้รับค่าตอบแทนเหล่านั้น

(Concepts and considerations in the design, implementation, communication, and evaluation of the reward management processes related to job value assessment, the design and management of pay structure and pay rates, the performance management, the provision of benefits in order to enhance mativation and create commitment from employees.)

(2404425 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 3:05 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: