ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การบริหารงานตำรวจเปรียบเทียบ

leave a comment »

2403721    การบริหารงานตำรวจเปรียบเทียบ    Comparative Police Administration

เปรียบเทียบระหว่างระบบตำรวจไทยกับระบบตำรวจของต่างประเทศทั้งในยุโรปและอเมริการ ทั้งในแง่ของการบริหาร การจัดองค์การวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหลัก หน้าที่ของหน่วยงาน วิเคราะห์ระดับการควบคุมตำรวจของรัฐบาลรวมทั้งศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับประชาชนาด้วย

(A comparative study of Thai and foreign police systems of both Europe and the United States in the realm of administration, organization management, objectives, principles and functions of the organizations. The leveles of police control by state and relations between the public and police are also analyzed.)

(2403721 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 3:29 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: