ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การประเมินผลกระทบทางสังคมของการพัฒนา

leave a comment »

2403411    การประเมินผลกระทบทางสังคมของการพัฒนา    Social Impact Assessment of Development

แนวคิดและการประเมินผลกระทบทางสังคมอันเกิดจากการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ หรือการนำสิ่งใหม่เข้ามาสู่ชุมชน การให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อชีวิตและสภาพจิตใจของสมาชิกในชุมชน ผลกระทบต่อระดับรายได้ของครอบครัวและชุมชน การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม ปัญหามลพิษในชุมชนอุตสาหกรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่

(Concepts and social impact assessment (SIA) affected by construction or large infrastructure or imovative programs on people and community; putting emphasis on impacts on member in the communities; impacts on income level of families and communities; critical analysis of problems of pollutions in industrial settings and the conservation of natural and cultural resources affected by large infrastructure projects.)

(2403411 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 5:09 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: