ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

leave a comment »

2404648    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    Human Resource Development

วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ศึกษาถึงที่มาขององค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศึกษาถึงปัรัชญา ความเชื้อหลัก และนิยามในมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นการศึกษา และการปฏิบัติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในมิติต่างๆ เช่น ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีจิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ ทฤษฎีระบบ และจริยธรรม ศึกษาถึงแนวความคิด ข้อเสนอของนักวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ เนื้อหาการศึกษาวิชานี้ครอบคลุมเรื่องแนวคิดใหม่ๆ ที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่มและองค์การ ตามที่ได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ทั้งยังศึกษาจากการไปดูงานด้านนี้จากหน่วยงานจริงเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจยิ่งขึ้น

(This subject aims to study HRD theories, concepts, principles, and other important related – topics to HRD both in Western and Thai contexts. Theoretical frameworks and practical guidelines of HRD are the focuses of this subject. Study from real cases are also included.)

(2404648 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 2:47 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: