ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบำบัดแก้ไขผู้กระทำผิด

leave a comment »

2403719    การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบำบัดแก้ไขผู้กระทำผิด    Community Participation In The Treatment Of Offenders

พัฒนาการเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์และวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบต่างๆ ในการบริหารงานราชทัณฑ์ การจัดทำโครงการบำบัดแก้ไข ตลอดถึงการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครจากประชาชนในละแวกบ้านหรือชุมชน เพื่อช่วยเหลือให้ผู้กระทำผิดสามารถปรับตัวดำเนินชีวิต อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างปกติสุข

(The development of correctional and analysis of community participation in correctional administration, with special emphasis on correctional programs and the organization of community volunteer groups in the neighbourhood to assist the offenders to return to normal life.)

(2403719 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 3:30 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: