ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การวางแผนแบบการวิจัย

leave a comment »

2403639    การวางแผนแบบการวิจัย    Research Design

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยโดยพิสดาร เน้นเทคนิคต่างๆ ในการวางแผนการวิจัยเฉพาะอย่างยิ่งแบบสำรวจ และแบบทดลอง ตัวอย่างการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

(Research methodologies and techniques in planning the research methods with special emphasis on survey and experimental methods, together with a detailed study of examples of sociological and anthropological research.)

(2403639 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 4:09 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: