ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การวางแผนและการบริหารนโยบายด้านเศรษฐกิจ

leave a comment »

2404434    การวางแผนและการบริหารนโยบายด้านเศรษฐกิจ    Economic Policy Planning and Management

นโยบายของรัฐด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล การประเมินความคุ้มค่าของนโยบายที่กำหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ การกำหนดตัวชี้วัดระดับนโยบายและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานหลัก ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จและความล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติ

(Economic policies at national level; government strategies, value for money of proposed policies; related agencies and policy implementation, policy indicators and key performance indicators; management information system at policy and implementation levels; factors affecting success and failure of policy implementation.)

(2404434 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 2:54 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: