ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การวางแผนและการบริหารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

2404435    การวางแผนและการบริหารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม    Environmental Policy Planning and Management

ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม มุมมองของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งระดับภายในประเทศและระดับระหว่างประเทศความสลับซับซ้อนของปัญหา เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารทางด้านพลังงาน ปัญหามลพิษ การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม การเกษตรป่าไม้ วิวัฒนาการด้านความคิดเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับสากล และความเคลื่อนไหวต่างๆ ในปัจจุบันเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความเกี่ยวเนื่องกับนโยบายอื่นๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

(Various issues of environmental policy-making and management; perspectives of different stakeholders in environmental disputes at both local and international levels; complexity of problems; natural resources management, energy management, pollution problems, participatory methods for environmental management, forest evolution of ideas on environmental policies at the international level; current movements for natural resources development and conservation; connection with other economic and social policies.)

(2404435 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 2:53 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: