ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การวิจัยทางสังคมศาสตร์วินิต

leave a comment »

2403604    การวิจัยทางสังคมศาสตร์วินิต    Practicum In Social Science Research

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ภาคปฎิบัติ โดยเน้นการวางแผนการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ข้อมูล และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการวิจัย

(The practices on research methodology for Social Sciences which focuses on problem solving in research practices.)

(2403604 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 4:54 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: