ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การศึกษาเฉพาะบุคคล

leave a comment »

2403701    การศึกษาเฉพาะบุคคล    Individual Study

กำหนดให้นิสิตแต่ละคนได้อ่านตำราในหัวข้อวิชาที่สนใจเป็นพิเศษที่เกี่ยวโยงถึงการทำวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ภายใต้การควบคุมแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด

(Students work individual on topics of their interest under direction of a graduate faculty member.)

(2403701 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 3:45 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: