ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การอ่านค้นคว้าทางสังคมวิทยา

leave a comment »

2403617    การอ่านค้นคว้าทางสังคมวิทยา    Reading In Sociology

การอ่านตำราในสาขาวิชาสังคมวิทยาที่นิสิตมีความสนใจเป็นพิเศษ ภายใต้การควบคุมแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

(A course designed for individual student to study in certain area of interest under supervision of an advisor.)

(2403617 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 4:15 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: