ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การอ่านวรรณกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์

leave a comment »

2404414    การอ่านวรรณกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์    Readings in Public Administration

ความคิดและทฤษฎีร่วมสมัยด้านการจัดการภาครัฐ การปฏิบัติรูปภาครัฐ การออกแบบและจัดการบริการสาธารณะ ตลอดจนผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อรูปแบบของบริการสาธารณะและบทบาทภาครัฐ

(Contemporary approaches, ideas and theories on public sector management, public sector reform, design and management of public services, impacts of globalization on public services and roles of public sector.)

(2404414 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 3:09 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: