ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

leave a comment »

2403603    การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม    Social And Cultural Change

วิเคราะห์ความขัดแย้ง ความกดดันและพลังงานต่างๆ ในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและปัญหาต่างๆ ในสังคม จะย้ำเป็นพิเศษถึงปัญหาการสร้างความเจริญสมัยใหม่ในสังคมประเพณี

(An analysis on various conflicts, pressure and other forces in societal and cultural structure that lead to many problems and social changes. This will focus on the problem concerning modernization in traditional society.)

(2403603 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 4:55 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: