ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การเมืองการปกครองของจีน

leave a comment »

2402342    การเมืองการปกครองของจีน    Chinese Government and Politics

พื้นฐานความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรจีนตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในจากยุคสมบูรณาสิทธิราชย์มาสู่ยุคสาธารณรัฐและคอมมิวนิสต์ ผู้นำกับกระบวนการทางการเมืองและการกำหนดนโยบาย สถาบันหลักทางการเมืองการปกครอง ประเด็นเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของจีนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

(Historical background of the Chinese empire/state since the ancient time; domestic political changes and transformations from absolutism to republic and from republic to the communist state; political leaders and political and decision-making processes; major political institutions; current issues facing Chinese politics and future trends.)

(2402342 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 5:16 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: