ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การเมืองนโยบายสาธารณะ

leave a comment »

2440603    การเมืองนโยบายสาธารณะ    The Politics of Public Policy

แนวคิดหลักของนโยบายสาธารณะ โครงสร้างและพลวัตของกระบวนการนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์กรณีตัวอย่างนโยบายการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยใช้วิธีวิเคราะห์จากหลาย ๆ แนวทางเพื่ออภิปรายเชิงวิพากษ์กระบวนการก่อรูป การนำไปใช้ และการประเมินผล บทบาททางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ ในกระบวนการเชิงนโยบาย รวมทั้งผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการรวมกลุ่มกันของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดันในกระบวนการนโยบายสาธารณะ รวมทั้งองค์กรชาวบ้านในสังคม ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงสังคมและการเมือง

(Key concepts of public policy, structure and dynamics of public policy processes; analysis of cases drawn from various policy areas of development, using a number of analytic approaches to critically discuss the process of formulation, implementation, and evaluation; political roles of various groups in the policy process including impacts on formulating policies of collective actions of social and political movements, interest and pressure groups, civil society organizations, and people’s participation in political and social changes.)

(2440603 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 2:29 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: