ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การเมืองระหว่างประเทศภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

leave a comment »

2402603    การเมืองระหว่างประเทศภาคทฤษฎีและปฏิบัติ    International Politics : Theories And Practices

ทฤษฎีและแนววิเคราะห์การเมืองโลก ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในยุคสงครามเย็น และยุคหลังสงครามเย็น ประเด็นปัญหาที่สำคัญของระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

(Theories and approaches to world politics; aspects of international relations in the Cold War and post-Cold War periods; main issues in the current system of international relations and its trends.)

(2402603 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 1:52 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: