ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การเมืองระหว่างประเทศภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

leave a comment »

2402621    การเมืองระหว่างประเทศภาคทฤษฎีและปฎิบัติ    Theory And Practice Of International Politics

ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีกระแสหลักที่ใช้อธิบายระบบและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาทิ สัจนิยม อุดมคตินิยม เสรีนิยมใหม่ มาร์กซิสม์-เลนินนิสม์ ทฤษฎีระบบโลก การเมืองระหว่างประเทศยุคหลังสงครามเย็น

(Realism, Idealism, Neo-Liberal Institutionalism; hegemonic stability theory; Marxist thought; international politics after the Cold War.)

(2402621 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 1:49 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: