ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การเมืองและนโยบายสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

2440608    การเมืองและนโยบายสิ่งแวดล้อม    Environmental Politics and Policy

นโยบายสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นแนวนโยบายสาธารณะประเภทที่ซับซ้อนและมีวิวัฒนาการคลี่คลายไปตลอดเวลา แนวคิดหลักที่ใช้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเพื่อความเข้าใจการพัฒนาในระดับรัฐ ชาติ และนานาชาติ การนำแนวคิดต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะเรื่อง โดยเน้นมิติทางการเมืองของการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมและการนำไปปฏิบัติ ทักษะการวิเคราะห์ที่จำเป็นสำหรับสถานการณ์ทางนโยบายอันหลากหลายที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

(Environmental policy as a complex and constantly evolving area of public policy; major concepts used to define contemporary environmental policy with the aim to understand developments in this field at the state, national, and international levels; application of these concepts to certain environmental issues with particular attention to the political dimension of environmental policy formulation and implementation; analytical skills needed to deal with a wide range of policy situations concerning the environment and natural resources.)

(2440608 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 2:22 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: