ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การเมืองโลกผ่านสื่อภาพยนตร์

leave a comment »

2402357    การเมืองโลกผ่านสื่อภาพยนตร์    Global Politics through Film

ภาพยนต์คัดสรรซึ่งมีประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองโลกและสะท้อนค่านิยมที่แตกต่าง อุดมการณ์ ผลประโยชน์ และจุดยืนทางจริยธรรมของตัวแสดงที่มีสถานะและภูมิหลังแตกต่างกัน บทบาทของภาพยนต์ในฐานะสื่อที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมซึ่งได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างทัศนคติ การรับรู้ วิธีคิด และความเชื่อฝังใจ ที่คนทั่วไปมีต่อตัวแสดงและปัญหาต่างๆ ในการเมืองโลก

(Selected film dealing with various issues in global politics and reflecting different values, ideologies, interests, and moral perspectives of actors with different status and background; roles and impact of film and media as influential means in shaping and changing popular culture, particularly in imposing and constructing stereotypical images and ideas about various issues and actors in global politics.)

(2402357 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 4:55 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: