ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การเมืองในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

leave a comment »

2402356    การเมืองในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ    Politics of International Economic Relations

โครงสร้างอำนาจ ความคิด สถาบัน และอุดมการณ์ที่กำหนดความสัมพันธ์และการจัดระเบียบความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศในระดับโลกและระดับภูมิภาค ประเด็นปัญหาในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา

(Structures of power, ideas, institutions, and ideologies shaping economic relationships among states and the organizing of global and regional economic govermance; problems and issues in the economic relations among the developed countries and between the developed countries and developing counties.)

(2402356 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 4:57 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: