ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การเมืองในเศรษฐกิจการเงินโลก

leave a comment »

2402675    การเมืองในเศรษฐกิจการเงินโลก    Politics of Global Finance

บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก และธนาคารเอเชียเพื่อการพัฒนา บทบาทของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ (กลุ่ม จี-7)

(Roles of the International Monetary Fund, the World Bank, and the Asian Development Bank; the role of the seven leading industrialised countries (G-7))

(2402675 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 1:22 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: