ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ความมั่นคงกับระเบียบโลก

leave a comment »

2402662    ความมั่นคงกับระเบียบโลก    Security and World Order

ปัญหาความมั่นคงทั้งในมิติแบบดั้งเดิมและมิติใหม่ที่มีผลกระทบต่อการเมืองระหว่างประเทศ โดยเน้นยุคสงครามเย็นและยุคหลังสงครามเย็น

(Traditional and newly emergent security problems that affect international politics, with particular reference to the Cold War period and after.)

(2402662 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 1:40 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: