ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ความมั่นคงกับเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนา

leave a comment »

2402665    ความมั่นคงกับเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนา    Security and Economy in Developing Countries

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับความมั่นคงในประเทศกำลังพัฒนาจากยุคสงครามเย็นจนถึงยุคหลังสงครามเย็น

(Economic relations and security in developing countries during the Cold War and after.)

(2402665 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 1:33 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: