ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ความมั่นคงในการเมืองโลก

leave a comment »

2402353    ความมั่นคงในการเมืองโลก    Secutiry in World Politics

แนวคิดเชิงทฤษฎีและปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงและภัยคุกคาม กระบวนทัศน์เกี่ยวกับความมั่นคงในยุคสงครามเย็น การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงระดับนานาชาติและการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการศึกษาความมั่นคง แนวคิดและการศึกาความมั่นคงแนวใหม่ ประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงในการเมืองโลกปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

(Theoretical concepts and problems of secutiry and threats; traditional security paradign during the Cold War; changes in international security environments and paradigm shift in security studies; non-traditional security studies; current security issues in world politics and their future trends.)

(2402353 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 5:01 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: