ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ความสัมพันธ์ต่างประเทศในเอเชีย

leave a comment »

2402682    ความสัมพันธ์ต่างประเทศในเอเชีย    Foreign Relations in Asia

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียกับประเทศนอกภูมิภาค ความสัมพันธ์ของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย พัฒนาการและลักษณะการรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย

(Foreign relations between Asian countries and those outside the region; relations among Asian states; the nature and developments in Asian regionalism.)

(2402682 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 6:58 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: