ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

จิตวิทยาสังคม

leave a comment »

2403602    จิตวิทยาสังคม    Social Psychology

อิทธิพลของประสบการณ์ทางสังคมและสัมพันธ์ภาพทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลต่อพัฒนาการของบุคลิกภาพรวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับพลวัตกลุ่มและพฤติกรรมร่วม

(Influences of societal experiences and social interaction which define individual behavior and his personality development. Group dynamic and collective behavior will also be included.)

(2403602 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 4:56 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: