ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ชาติพันธุ์ศึกษา

leave a comment »

2403702    ชาติพันธุ์ศึกษา    Ethnic Studies

ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับชาติพันธุ์ในสาขามานุษยวิทยา พิจารณาเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ ศึกษาข้อขัดแย้งและปัญหาระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์รวมทั้งนโยบายและแนวทางแก้ไข

(Historical perspective of ethic groups in Thailand. Cultural characteristics of principal minorities; cultural conflict, accommodation, assimilation.)

(2403702 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 3:44 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: