ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ทฤษฎีการพัฒนาและการพัฒนาเชิงปฏิบัติ

leave a comment »

2440601    ทฤษฎีการพัฒนาและการพัฒนาเชิงปฏิบัติ    Development Theory and Practice

“ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่สอดคล้องต่อการทำความเข้าใจประเด็นปัญหาการพัฒนาในบริบททางด้านประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ทฤษฎีและวิธีวิทยาการวิจัยที่ให้ความสำคัญกับปัญหาและความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติในการพัฒนาประสบการณ์จากเอเชียตะวันออกในการทำความเข้าใจกฎเกณฑ์การพัฒนาแบบตะวันตก การทำความเข้าใจความคิดซึ่งอยู่เบื้องหลัง กลยุทธ์และกลวิธีการเข้าถึงการพัฒนาของทฤษฎีการพัฒนาแนวต่าง ๆ รวมทั้งทางเลือกอื่นของความคิดการพัฒนา

(Social science theories relevant to understanding development problems in different historical and geographical contexts particularly in East Asia; the theoretical and methodological concerns of the “”interlocking problem”” between theory and practice in development, and the positive contributions of East Asian experience in illuminating the specificity of Euro-centric and positivist development; understanding the thought behind the existing development strategies and approaches of various development theories and alternative development ideas.)

(2440601 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)”

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 2:32 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: