ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

leave a comment »

2403669    ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม    Theory Of Culture Change

ศึกษากระบวนการทางวัฒนธรรมของสังคมต่าง ๆ โดยแนวคิดทฤษฎีทางมานุษยวิทยาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนพิจารณาถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การรับนวัตกรรม การติดต่อและการผสมผสานทางวัฒนธรรม การทำให้เป็นสมัยใหม่และปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาในโลกที่สาม

(The processes of culture : innovation, diffusion, integration, patterning, acculturation, modernization and associated problems of transition.)

(2403669 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 3:55 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: