ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

leave a comment »

2404600    ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์    Public Administration Theory

ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดที่สำคัญทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเน้นทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ เนื้อหาของวิชาจะพิจารณาถึงขอบข่ายแนวความคิดต่าง ๆ ในแง่ของข้อสมมติฐาน รูปแบบ ค่านิยมปรัชญาของแต่ละทฤษฎีเป็นหลัก

(An advanced study of major modern public administration theories and concepts. The subject matter covsers mainly a wide range of different conceptual frameworks in terms of hypothesis (es), pattern, value and philosophy of each theory.)

(2404600 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 2:50 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: