ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ทฤษฎีสังคมวิทยา

leave a comment »

2403317    ทฤษฎีสังคมวิทยา    Sociological Theory

แนวคิดและทฤษฎีหลักในทางสังคมวิทยา พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ของแต่ละแนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีในบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ความคิดหลักของแต่ละทฤษฎีโดยเน้นการตอบคำถามว่า สังคมคืออะไร และการอธิบายความสัมพันธ์ทางสังคมและพฤติกรรมทางสังคม ความก้าวหน้าของความคิดทางทฤษฎีสังคมวิทยาในปัจจุบัน และแนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาเพื่อทำความเข้าใจสังคม

(Main sociological concepts and theories; historical background of each concept and theory; development of concepts and theories in social, economic and political contexts; main ideas of each theory with emphasis on answering what society is and explaining social relationship and behavior; state of knowledge in contemporary sociological theories and their application in understanding society.)

(2403317 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 6:11 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: