ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ทฤษฎีและปฏิบัติการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

leave a comment »

2403351    ทฤษฎีและปฏิบัติการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา    Theory and Research Practicum

ปฏิบัติการวิจัยซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีสังคมวิทยาและมนุษยวิทยากับการวิธีวิทยาการวิจัยโดยเฉพาะทฤษฎียุคก่อนโครงสร้างนิยมและทฤษฎียุคหลังโครงสร้างสมัยใหม่ควบคู่ไปกับวิธีวิทยาแนวปฏิฐานนิยม แนววิพากษ์ และแนวตีความ จนถึงวิธีวิทยาแนวหลังปฏิฐานนิยม

(Practicum on the relationships between theory and methodology under different theoretical and methodological paradigms : pre-structuralism, structural and post-structuralism on the one hand and empiricism, critical and interpretation and post-empiricism, on the other.)

(2403351 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 6:05 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: