ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

นิเวศวิทยาวัฒนธรรม

leave a comment »

2403690    นิเวศวิทยาวัฒนธรรม    Cultural Ecology

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะทางธรรมชาติกับ พฤติกรรมมนุษย์และแบบแผนทางวัฒนธรรม โดยเน้นที่การปรับตัวของประชากรกลุ่มต่างๆ ที่อยู่ในระบบนิเวศวิทยาที่ต่างกันไป

(Systematic survey of the relationship and interrelation between the environment, human behavior and cultural patterns in the process of adaptation and survival.)

(2403690 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 3:51 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: