ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในยุโรป

leave a comment »

2402351    นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในยุโรป    Foreign Policies of the European States

ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในยุโรปความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ภายในภูมิภาคนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจนอกภูมิภาคและผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การบูรณาการทางเศรษฐกิจของยุโรปและการสร้างประชาคมระหว่างประเทศด้านความมั่นคง ประเด็นร่วมสมัยและแนวโน้มในอนาคต

(Internal and external factors shaping foreign policies of the European states; relations and interaction among countries within the region since the end of World War II; their relationships with major powers outside the region and impact on international security and stability; European economic integration and the creation of international security community; current issues and future trends facing the region.)

(2402351 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 5:05 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: