ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

leave a comment »

2402350    นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา    United States Foreign Policy

แหล่งที่มา กระบวนการในการตัดสินใจ ปัจจัยกำหนด และแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ความต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาต่อภูมิภาคต่างๆ ในช่วงระยะเวลาระหว่างและหลังจากสงครามเย็นสิ้นสุดลง สหรัฐอเมริกากับระเบียบโลก สหรัฐอเมริกากับประเด็นปัญหาระหว่างประเทศในปัจจุบัน ทฤษฎีและแนวทางการศึกษานโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

(Sources, decision-making processes, determining factors, and policy approaches of US foreign policy since World War II; continuities and changes in U.S. foreign policy towards different regions during and after the Cold War; the U.S. and world order; the U.S. and current international issues and global agendas; theories and approaches explaining U.S. foreign policy.)

(2402350 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 5:07 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: