ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

นโยบายต่างประเทศของไทย

leave a comment »

2402614    นโยบายต่างประเทศของไทย    Thai Foreign Policy

พัฒนาการของนโยบายต่างประเทศของไทยแต่ละสมัย ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายต่างประเทศ ประเด็นปัญหาสำคัญของนโยบายต่างประเทศของไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

(Periodical development of Thai foreign policy; internal and external factors influencing Thai foreign policy formulation; main issues in the present and future Thai foreign policy.)

(2402614 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 1:50 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: