ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปฎิบัติการพัฒนา

leave a comment »

2440615    ปฎิบัติการพัฒนา    Development Practicum

การนำความรู้ทางทฤษฎี แนวคิด และวิธีวิทยาการไปใช้ในระดับปฎิบัติ ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์ปัญหา และการประเมินความต้องการ การพัฒนาโครงการใหม่ ๆ การประเมินผล และกิจกรรมระดมความเห็นเพื่อการแก้ปัญหาการปฎิบัติงานในองค์กรการพัฒนาในประเด็นปัญหาเฉพาะที่มีการตกลงร่วมกัน

(An opportunity for paratical applications of previously studied development theories, conceptual frameworks and methodologies, including problem analysis and need assessment, project development and innovation, assessment and evaluation, and problem solving activities; working with development organizations for a short period of time on a mutually agreed subject.)

(2440615 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 1:59 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: