ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปฏิบัติการพัฒนาสังคม

leave a comment »

2403355    ปฏิบัติการพัฒนาสังคม    Social Development Practicum

โครงการพัฒนาสังคมขององค์การรัฐและเอกชน การวิเคราะห์นโยบายการพัฒนา แนวทางการพัฒนาขององค์การ และผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติการพัฒนาสังคมตามโครงการคัดสรร

(Development projects of government and non-government organizations; analysis of development policy; trends of organizational development and the impact on the target groups and concerned people social development practicum on selected projects.)

(2403355 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 5:39 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: