ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ประเด็นความมั่นคงในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา

leave a comment »

2402338    ประเด็นความมั่นคงในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา    Security Issues in Developing Countries

ปัญหาและภัยคุกคามต่อความมั่นคงในประเทศกำลังพัฒนา ทั้งภายในและภายนอก ทั้งในมิติด้านการทหาร การเมือง การก่อการร้าย ชนชาติ/เชื้อชาตินิยม การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ การแย่งชิงทรัพยากร ความมั่นคงมนุษย์ความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาค และการแทรกแซงของมหาอำนาจและองค์การระหว่างประเทศ

(Secutity problems and threats in developing countries, both internal and extenal, emanating from the military, domestic politics, terrorism, ethno-nationalism, economic changes, clashes over resources, human securily, international conflicts within the region, and foreign interventions by major powers and international organizations.)

(2402338 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 5:23 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: