ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ประเด็นความมั่นคงในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา

leave a comment »

2402338    ประเด็นความมั่นคงในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา    Security Issues in Developing Countries

ปัญหาและภัยคุกคามต่อความมั่นคงในประเทศกำลังพัฒนา ทั้งภายในและภายนอก ทั้งในมิติด้านการทหาร การเมือง การก่อการร้าย ชนชาติ/เชื้อชาตินิยม การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ การแย่งชิงทรัพยากร ความมั่นคงมนุษย์ความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาค และการแทรกแซงของมหาอำนาจและองค์การระหว่างประเทศ

(Secutity problems and threats in developing countries, both internal and extenal, emanating from the military, domestic politics, terrorism, ethno-nationalism, economic changes, clashes over resources, human securily, international conflicts within the region, and foreign interventions by major powers and international organizations.)

(2402338 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 5:23 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: