ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ประเด็นปัญหาการเมืองในความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศปัจจุบัน

leave a comment »

2402670    ประเด็นปัญหาการเมืองในความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศปัจจุบัน    Current Topics of Politics in International Economic Relations

ความเกี่ยวพันระหว่างการเมืองกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นโยบายและบทบาทของรัฐ และตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ แนวความคิดและทฤษฎีสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ

(Linkages between politics and international economics; policies and roles of states and non-state actors in international economics; key concepts and theories of international political economy.)

(2402670 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 1:29 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: